Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Budowa dróg gminnych na Osiedlu Basaja w Hrubieszowie - ul. Storczykowa, Konwaliowa i Tulipanowa

Przedmiotowe zadanie polega na budowie 721 mb. ulic Storczykowej, Konwaliowej, Tulipanowej; przebudowie 2 skrzyżowań - drogi gminnej Storczykowej z drogą powiatową ul. Polną oraz drogi gminnej Storczykowej z drogą gminną ul. Basaja „Rysia” i budowie 2 skrzyżowań między ulicą Storczykowa i Konwaliową oraz Storczykową i Tulipanową, budowie chodników, budowie zjazdów do posesji, zabezpieczenie i przełożenie kolidujących urządzeń uzbrojenia terenu z projektowanym zakresem robót drogowych, budowie kanalizacji deszczowej, budowie oświetlenia ulicznego.

Koszt wartość projektu -6 088 033,30 zł. Kwota dofinasowania 3 514 729,00 zł Fundusz Dróg Samorządowych . Wysokość wkładu własnego - 2573304,30 zł.