Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

21.01.2020 r. - Wprowadzenie do projektu – prezentacja dla pracowników UM Hrubieszów

Celem spotkania było przedstawienie zespołowi pracowników UM Hrubieszów podstawowych informacji dotyczących Programu „Rozwój Lokalny” oraz działań mających na celu opracowanie kompletnej propozycji projektu pn. „ROZWÓJ LOKALNY HRUBIESZOWA – OD PARTYCYPACJI DO REALIZACJI” wraz z Programem Rozwoju Lokalnego i Programem Rozwoju Instytucjonalnego.

Przedstawiona prezentacja miała na celu:

  1. Zdefiniowanie ram organizacyjnych procesu przygotowania PRL i PRI,
  2. Zdefiniowanie działań miasta i doradców,
  3. Ustalenie harmonogramu procesu,
  4. Zdefiniowanie metod i narzędzi pracy,
  5. Zdefiniowanie uczestników procesu,
  6. Zdefiniowanie ról uczestników procesu.