Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

07.02.2020 r. - Spotkanie z doradcami ze Związku Miast Polskich

Spotkanie przedstawicieli urzędu miasta, jednostek organizacyjnych, rad społecznych lokalnych liderów oraz zespołu projektowego z doradcami ze Związku Miast Polskich 07.02.2020 r.  Najważniejszy cel spotkania: NŚR; założenia strategiczne i cele strategiczne. Poznanie opinii na temat kierunków rozwoju miasta. Identyfikacja potencjału współpracy różnych środowisk, w tym instytucji publicznych między sobą oraz między środowiskami a miastem.