Czysta Woda na Pobużu – Transgraniczny System Zaopatrzenia w wodę Hrubieszowa i Włodzimierza Wołyńskiego - ETAP I

Celem projektu jest stworzenie dokumentacji technicznej infrastruktury zaopatrzenia w wodę na modernizację sieci wodociągowej długości 23 km podzielonych na 3 obszary miejskie dla Hrubieszowa, oraz stworzenie dokumentacji technicznej infrastruktury zaopatrzenia w wodę na 2 stacje uzdatniania wody i modernizację sieci wodociągowej długości 10 km podzielonych na 4 obszary miejskie dla Włodzimierza Wołyńskiego

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami promocyjnymi, na temat projektu oraz poprawy świadomości mieszkańców w rozsądnym gospodarowaniu wodąNiniejszy dokument powstał dzieki pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013. Za treść tego dokumentu odpowiada Gmina Miejska Hrubieszów, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.