Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

XII sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie (nadzwyczajna)

24.08.2019

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.). na wniosek Burmistrza Miasta Hrubieszowa, zwołuję na dzień 26 sierpnia 2019 r. (poniedziałek) na godz. 9:00 XII (nadzwyczajną) sesję Rady Miejskiej w Hrubieszowie.

 

 

 

Obrady odbywać się będą w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hrubieszów.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi  Hrubieszowskiemu

1) wystąpienie Burmistrza Miasta,

2)  przedstawienie opinii Komisji Budżetu Rozwoju i Promocji Miasta,

3) dyskusja,

4) podjęcie uchwały,

4. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Anna Naja