Polish English French German Russian Spanish

Biuletyn Informacji Publicznej

W minioną środę (30 stycznia) odbyła się IV sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie

31.01.2019

Radni przegłosowali zmiany w budżecie Miasta, przyznali dotację w wysokości 5 tys. zł na izbę wytrzeźwień w Chełmie oraz wyznaczyli przedstawicieli Miasta do Rady Społecznej SPZOZ w Hrubieszowie (w osobach Pani Marty Majewskiej – Burmistrza Miasta i Pani Anny Naja – Przewodniczącego Rady Miejskiej).

Ponadto Rada Miejska zajęła stanowisko w sprawie wniosku Fundacji Wolni Obywatele RP o likwidację nazwy ulicy Stanisława Basaja „Rysia”.

Radni jednogłośnie odrzucili wniosek Obywateli RP. Podzielili w tym względzie stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej, która zajmowała się rozpatrzeniem wniosku. Jako argument za odrzuceniem wniosku radni wskazali m.in. negatywne stanowisko Zarządu Osiedla Pobereżany (którego teren działania obejmuję ulicę Basaja), apel Zarządu Światowego Związku Żołnierzy AK okręg Zamość o odrzucenie wniosku Fundacji Wolni Obywatele RP oraz fakt, że Instytut Pamięci Narodowej, który dysponuje wykazem nazw ulic podlegających zmianie, nie wskazał obowiązku zmiany nazwy ulicy Stanisława Basaja „Rysia”. Jak podkreślano w trakcie dyskusji, nadana 30 stycznia 1974 r. nazwa ulicy Stanisława Basaja „Rysia”, jest decyzją lokalnej społeczności dla przypomnienia bohatera walk o wolną Polskę i suwerenność Ojczyzny.

Sesja, na której zajmowano się wnioskiem Obywateli RP odbyła się równo 45 lat od nadania nazwy ulicy Stanisława Basaja „Rysia”.