Polish English French German Russian Spanish

Biuletyn Informacji Publicznej

"Remont mogił żołnierzy - legionistów poległych w 1918 - 1920 roku, pochowanych na cmentarzu grzebalnym w Hrubieszowie"

16.01.2020
Urzędowe

W związku z zakończeniem zadania pn.: "Remont mogił żołnierzy - legionistów poległych w 1918 - 1920 roku, pochowanych na cmentarzu grzebalnym w Hrubieszowie", które uzyskało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Groby i cmentarze wojenne w kraju" dnia 15 stycznia 2020 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Hrubieszów odbyło się spotkanie Zespołu Sterującego.

Podczas posiedzenia dokonano podsumowania zadania. Całkowity koszt projektu wyniósł 83 135,70 zł., w tym dotacja z budżetu państwa 51 178,34 zł, a finansowe środki własne wnioskodawcy wyniosły 31 957,36 zł.

Władze Miasta złożyły podziękowania wszystkim zaangażowanym w projekt, który podniósł poczucie odpowiedzialności za pomniki i znaki historii związane z regionem, a wyremontowane kwatery żołnierzy Legionów Polskich staną się ważnym miejscem na mapie Hrubieszowa, przy których będą odbywały się uroczystości patriotyczno - religijne z udziałem młodzieży i mieszkańców miasta.