Polish English French German Russian Spanish

Biuletyn Informacji Publicznej

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta w 2017r.

20.03.2017

W ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hrubieszowa w 2017 roku, zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt z dnia 27 sierpnia 1997r.  (tj. Dz. U.2013 poz. 856 z późn. zm.) miasto przewiduje działania w zakresie:

  1. zapobiegania bezdomności, w szczególności psów i kotów,
  2. ograniczenia niekontrolowanego rozrodu domowych i bezdomnych psów i kotów poprzez wykonanie zabiegu kastracji, sterylizacji i czipowania oraz opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
  3. poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
  4. edukacji społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach domowych psów i kotów oraz w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt,
  5. zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych  z udziałem zwierząt.
  6. w celu zapobiegania bezdomności psów na terenie miasta Hrubieszowa, właściciele psów, którzy zamieszkują na terenie miasta Hrubieszowa mogą skorzystać z możliwości bezpłatnego zaczipowania psa. Koszt zabiegu w całości pokrywa Gmina Miejska Hrubieszów.

Powyższe działania realizuje Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Hrubieszowie ul. 3-go Maja 15, tel. 84 696 23 80 w.56