Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Podpisanie umowy w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego i Gminy Miejskiej Hrubieszów”

25.11.2020
W dniu 23.11.2020 r. Burmistrz Miasta Hrubieszowa Pani Marta Majewska podpisała umowę w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego i Gminy Miejskiej Hrubieszów” 
Projekt ten realizowany jest w ramach osi priorytetowej 5: Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.
Celem głównym tego zadania jest uzyskanie oszczędności energetycznej, ekologicznej i finansowej budynku administracyjnego przy ul. mjr H. Dobrzańskiego "Hubala" 1 w Hrubieszowie, a także promowanie rozwiązań OZE.
Realizacja projektu polegała będzie nie tylko na poprawie estetyki samego budynku i otoczenia, ale PRZEDE WSZYSTKIM na zredukowaniu zużycia energii cieplnej i elektrycznej związanej z użytkowaniem budynku administracyjnego oraz dostosowaniu do osób niepełnosprawnych.
Zakres prac w ramach projektu: - Termomodernizacja budynku - Węzeł cieplny kompaktowy - Instalacja fotowoltaiki - Instalacja CO - wymiana oświetlenia na LED - Wymiana pokrycia dachowego - Dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych.
Całkowita wartość Projektu: 2 520 205,75 zł
Dofinansowanie Projektu z UE: 1 361 382,60 zł.
Umowa realizowana będzie w partnerstwie z Powiatem Hrubieszowskim.
Wykonawcą jest firma TERMIX ul. Reymonta 33, 22-400 Zamość