Polish English French German Russian Spanish

Biuletyn Informacji Publicznej

Otwarty konkurs ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014-2020 Edycja 2020

09.01.2020
Urzędowe

8 stycznia 2020 r. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej ogłosił konkurs ofert do programu Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) w edycji na rok 2020. Termin składania ofert upływa 31 stycznia br.

 ASOS powstał w celu wspierania szeroko pojętej aktywność społecznej seniorów, edukacji, integracji wewnątrz i międzypokoleniowej, usług społecznych dla osób starszych.

 

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się przede wszystkim lokalne organizacje pozarządowe, a także m.in. organizacje wyznaniowe, spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działające na rzecz osób starszych.

Wysokość dotacji, o którą można się ubiegać, wynosi od 20 tys. zł do 200 tys. zł.