Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Dyżury telefoniczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie

20.10.2020

Przypominamy, że w związku z panującym zagrożeniem spowodowanym wirusem SARS-CoV-2 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie prowadzi dyżury telefoniczne. Osoby przebywające w kwarantannie domowej, starsze, niesamodzielne mogą zgłaszać potrzeby w zakresie dostarczenia do domu niezbędnych artykułów spożywczych. Udzielanie pomocy w zakupach artykułów spożywczych dla osób w podeszłym wieku (samotnych, niepełnosprawnych), które nie są w stanie dokonać zakupów samodzielnie będzie realizowane po wcześniejszym dokonaniu przedpłaty na specjalny rachunek bankowy.

Pomoc udzielana będzie w sposób następujący:

  1.  Osoba zainteresowana kontaktuje się telefonicznie z pracownikiem Ośrodka i ustala asortyment niezbędnego zaopatrzenia.
  2.  Ośrodek dokonuje wyceny w sklepie, a następnie telefonicznie określa kwotę, jaką osoba zainteresowana zobowiązana jest przekazać na rachunek bankowy Ośrodka.
  3.  Po otrzymaniu wpłaty, Ośrodek dokona zakupu i dostarczy zakupy na wskazany adres.

Numer rachunku bankowego, na który należy przekazać wpłatę na dokonanie zakupów:
15 1240 2829 1111 0010 9860 3944

Dane kontaktowe:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie

  • telefon:
    - 84 696 55 60, 84 69 72 798  - od 730 do 1530
    - 517 928 386 – od 730 do 1900