Polish English French German Russian Spanish

Biuletyn Informacji Publicznej

Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Grabowieckiej i Świerkowej

14.08.2019
Pozostałe

Ulice Grabowiecka i Świerkowa mają teraz nowe oświetlenie uliczne. Łącznie na obu ulicach postawiono 26 słupów oświetleniowych.

Na ul. Grabowieckiej zamontowano 20 słupów z oświetleniem ulicznym: 
11 na odcinku od ul. Lipice z oświetleniem LED - 40W , 4 na odcinku od ul. Batalionów Chłopskich z oświetleniem LED - 61W i 5 na odcinku od ul. Uchańskiej również z oświetleniem LED - 61W.

Kolejne 6 słupów z oświetleniem LED - 40W postawiono na ul. Świerkowej.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 142 557 zł brutto.