Polish English French German Russian Spanish

Biuletyn Informacji Publicznej

28 listopada 2019 r. odbyła się XVI sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie

29.11.2019
Urzędowe

 

     Podczas sesji Radni oprócz bieżących zmian w budżecie Miasta przyjęli m.in. nowy Regulamin wynagradzania nauczycieli. Jednogłośnie przegłosowali też uchwałę dotyczącą zasad sprawiania przez Miasto pogrzebów, w tym dla dzieci martwo urodzonych.
Radni zajęli się też nadaniem nowego Statutu Miejskiej Służbie Drogowej, ustaleniem wysokości dotacji dla Centrum Integracji Społecznej w Mienianach, oceną aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz przyjęciem Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.
     W trakcie sesji Radni zapoznali się również z wynikiem konkursu na dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie. Od 1 grudnia br. dyrektorem MBP będzie Pani Jolanta Janiec (dotychczas p.o. dyrektora MBP).
Pani Janiec posiada wykształcenie wyższe magisterskie oraz ponad 20-letni staż pracy. Jest absolwentką Studium Bibliotekarskiego oraz Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS (kierunek: animator i menedżer kultury oraz pedagogika), I edycji Szkoły Trenerskiej STOP, Kursu trenerskiego z zakresu facylitacji „Dobre Spotkanie - jak to zrobić”, Szkoły Liderów PAFW, uczestniczką i ambasadorką Programu LABiB, Projektów „Czytanie dziedzictwa kultury” Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN w Lublinie oraz I edycji Akademii Partycypacji Społecznej „Przystanek Animacja’, a także Akademii Partycypacji Społecznej „Desant Animacyjny”. Posiada również certyfikat w zakresie przygotowania do towarzyszenia seniorom w uczeniu się L3M Radość uczenia się przez całe życie wg M. Montessori i wielu innych. Pani Jolanta Janiec jest ponadto animatorem działającego przy HDK klubu seniora i opiekunem Młodzieżowej Rady Miejskiej.
    Pani Janiec została powołana przez Burmistrz Martę Majewską na 7-letnią kadencję.
    

            Nagranie z obrad XVI sesji dostępne jest na stronie internetowej Urzędu https://www.miasto.hrubieszow.pl/page/transmisje-sesji-rady-miejskiej-w-hrubieszowie