Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

„Ambasador Hrubieszowa” – Zgłoś kandydata do tytułu!

15.07.2020

Wśród nas jest wiele osób, instytucji i organizacji oraz firm, którzy poprzez swoją działalność promują nasze Miasto w kraju i za granicą. 

Burmistrz Miasta Hrubieszowa Marta Majewska podjęła inicjatywę, aby uhonorować takie osoby i podmioty. W tym celu ustalony został  Regulamin przyznawania honorowego tytułu "Ambasador Hrubieszowa" oraz wzór zgłoszenia kandydata do tytułu "Ambasador Hrubieszowa" (Zarządzenie Nr 318/2020 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie honorowego tytułu "Ambasador Hrubieszowa" zmienione Zarządzeniem Nr 329/2020 z dnia 31 lipca 2020 r.). Nabór kandydatów potrwa do 15 sierpnia 2020 roku, a wyboru osób, instytucji i organizacji oraz firm nominowanych do honorowego tytułu "Ambasador Hrubieszowa" dokona Kapituła powołana przez Burmistrza Miasta. Na wniosek Kapituły Burmistrz dokona zatwierdzenia nominowanych do honorowego tytułu "Ambasador Hrubieszowa". Wręczenie tytułów i statuetek odbędzie się podczas uroczystości z okazji obchodów rocznicy nadania praw miejskich Miastu Hrubieszów, planowanej na 18 - 20 września br. na miejskim Deptaku.

Prawo zgłaszania kandydatur mają:
organizacje (formalne i nieformalne) oraz instytucje społeczno-kulturalne, naukowe i gospodarcze działające na terenie Hrubieszowa.

Wniosek o przyznanie tytułu „Ambasadora Hrubieszowa” powinien zawierać:
• dane kandydata: imię i nazwisko bądź nazwę instytucji/ organizacji lub firmy,
• szczegółowe uzasadnienie zgłaszanej kandydatury (udokumentowana charakterystyka osiągnięć, notka biograficzna, itp.).

Zgłoszenia kandydatur należy dokonać w formie papierowej:
• osobiście w Sekretariacie Urzędu Miasta Hrubieszów,
• za pośrednictwem poczty na adres Urząd Miasta Hrubieszów, ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów,
w terminie do 15 sierpnia 2020 r.  UWAGA: pierwotny termin do 31.07.2020 r. został przedłużony!

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Sekretarzem Miasta, nr tel. (84) 696 23 80, w. 26, e-mail: sekretarz@miasto.hrubieszow.pl.