Biuletyn Informacji Publicznej

Polish English French German Russian Spanish

Miasto Hrubieszów

Start do biznesu gwarancją sukcesu!

Business School H. Polak, M. Polak sp. jawna zaprasza do udziału w projekcie 
„Start do biznesu gwarancją sukcesu!”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 Projekt skierowany jest do osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących woj. lubelskie zamierzających z własnej inicjatywy rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

 Udział w projekcie jest bezpłatny. Nabór trwa od 1 do 28 czerwca 2018 r.

 Do udziału w projekcie zapraszamy:

 • Osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • osoby odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

W ramach projektu gwarantujemy:

 • przyznanie jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie do 23300zł/ os.,
 • wsparcie pomostowe finansowe (na pokrycie niezbędnych opłat): przez okres pierwszych 6 m-cy w kwocie 1550,00zł/m-c/os. oraz kolejnych 6 m-cy w kwocie 1400,00 zł/m-c/os.,
 • profesjonalne szkolenia i doradztwo indywidualne umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.

 Dodatkowo:  zapewniamy zwrot kosztów dojazdu, doświadczoną kadrę wykładowców, wyżywienie, materiały szkoleniowe, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem.

 Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać:

 • w Biurze Projektu w Lublinie, ul. Legionowa 2  lok. 42  od poniedziałku do piątku w godz.: 8.00 – 16.00,
 • pod nr tel.  881-796-206, 881-798-689 , 
 • e-mail: start@business-school.pl, 
 • www.business-school.pl/start

 

 

Pokaż okno Facebooka przy fokusie