Biuletyn Informacji Publicznej

Polish English French German Russian Spanish

Miasto Hrubieszów

Spotkanie konsultacyjne z przedsiębiorcami

PRZEDSIĘBIORCO,

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SPOTKANIU KONSULTACYJNYM

Celem wzmocnienia spójności gospodarczej na terenie Naszego Miasta, dążąc do ograniczenia lub odwrócenia niekorzystnych trendów w nim występujących, 

Gmina Miejska Hrubieszów rozpoczyna prace nad przygotowaniem wniosku (Zarysu Projektu) w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Jesteśmy gminą posiadającą status miasta, znajdującego się na liście 122 miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej i mamy możliwość ubiegania się o dofinansowanie projektu w wysokości od 3 do 10 mln euro, przy poziomie dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowanych.

Istotnym elementem warunkującym pozytywną ocenę projektu jest przeprowadzenie odpowiedniej diagnozy problemów i potencjałów miasta, przy włączeniu przedstawicieli podmiotów gospodarczych w konsultacjach nad procesem prac projektowych i planowania działań.

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w SPOTKANIU KONSULTACYJNYM, które będzie prowadzone przez moderatora i zespół badawczy. Podczas spotkania w sposób partycypacyjny zostaną wypracowane rekomendacje dotyczących systemowego podejścia do rozwoju lokalnego i zmniejszania ubóstwa, strategicznego, zintegrowanego i kompleksowego zarządzania miastem, mające na celu poprawę sytuacji przedsiębiorców w szeroko pojętych obszarach problemowych, m.in. małych i średnich przedlksiębiorstw, biznesu, zatrudnienia, wspieranie innowacyjności lokalnych przedsiębiorców czy powiązania systemu edukacji z potrzebami lokalnego rynku pracy.

Spotkanie Konsultacyjne jest częścią badań społecznych realizowanych przez Urzędu Miasta Hrubieszowa i służy do tworzenia trwałych mechanizmów partycypacji społecznej oraz angażowania podmiotów gospodarczych w zarządzaniu miastem oraz wzmocnieniu dialogu społecznego przy jednoczesnym zaangażowaniu obywateli w proces współtworzenia i współdecydowania o mieście.

Spotkanie odbędzie się w dniu 06.06.2019 r., o godz. 13.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Hrubieszów przy ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów. 

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o udział w spotkaniu, które potrwa do 2 godzin. Państwa opinie są dla nas bardzo ważne i dlatego prosimy o  przybycie i podzielenie się z nami swoimi doświadczeniami, przemyśleniami i ocenami dotyczącymi sytuacji społeczno-gospodarczej w mieście.

Pokaż okno Facebooka przy fokusie