Biuletyn Informacji Publicznej

Polish English French German Russian Spanish

Miasto Hrubieszów

Lepsza droga do nowej siedziby Nadleśnictwa w m. Hrubieszów

Burmistrz Miasta Marta Majewska, w imieniu Gminy  Miejskiej Hrubieszów, podpisała z Nadleśnictwem Strzelce umowę na przebudowę drogi dojazdowej do nowej siedziby Nadleśnictwa w m. Hrubieszów. 

Umowa dotyczy drogi wewnętrznej bocznej ul. Grabowieckiej w Hrubieszowie, której właścicielem jest Miasto Hrubieszów. Odcinek drogi podlegający przebudowie przebiega od ul. Grabowieckiej do końca drugiego – ostatniego zjazdu na działkę nr 536.

W ramach umowy Nadleśnictwo zobowiązało się do poniesienia wszelkich nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia, które ma na celu poprawę przejezdności umożliwiającą dojazd pracownikom i potencjalnym klientom do nowej siedziby Nadleśnictwa oraz mieszkańcom okolicy.

Wartość zadania wyniesie prawie 52 tys. zł (w całości ze środków Nadleśnictwa). Zakończenie inwestycji zaplanowano na 30 czerwca br. 

 

 

Pokaż okno Facebooka przy fokusie