Biuletyn Informacji Publicznej

Polish English French German Russian Spanish

Miasto Hrubieszów

KONKURS W RAMACH DZIAŁANIA 3.2.1 POIR "BADANIA NA RYNEK"

W ramach Pakietu dla średnich miast Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wraz z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości zachęcają do zainteresowania KONKURSEM W RAMACH DZIAŁANIA 3.2.1 POIR "BADANIA NA RYNEK", w ramach którego dla PRZEDSIĘBIORCÓW ZE ŚREDNICH MIAST  (ORAZ GMIN SĄSIADUJĄCYCH) DEDYKOWANA JEST KOPERTA 500 MLN ZŁ.

Konkurs dedykowany jest mikro, małym i średnich przedsiębiorcom (MŚP) realizującym projekty inwestycyjne w miastach średnich lub na terenie gmin sąsiadujących z tymi miastami.

Konkurs został ogłoszony 14 lutego br., a NABÓR WNIOSKÓW ROZPOCZNIE SIĘ 20 MARCA BR.I BĘDZIE TRWAŁ DO 5 GRUDNIA BR. Wnioski przyjmowane będą w rundach - pierwsza runda potrwa do 9 maja br.

PRZEDMIOTEM DOFINANSOWANIA MOGĄ BYĆ WYDATKI INWESTYCYJNE, USŁUGI DORADCZE LUB EKSPERYMENTALNE PRACE ROZWOJOWE. Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 20 mln zł.

W tegorocznej edycji naboru "Badania na rynek" WPROWADZONE ZOSTAŁY UPROSZCZENIA, DZIĘKI KTÓRYM ŚRODKI W RAMACH BADAŃ NA RYNEK BĘDĄ DOSTĘPNE DLA SZERSZEGO GRONA PRZEDSIĘBIORCÓW:

  1. Zasięg naboru został rozszerzony o projekty inwestycyjne realizowane na terenie gmin sąsiadujących z miastami średnimi (z wyłączeniem miast wojewódzkich) - lista gmin stanowi załącznik doregulaminu konkursu
  2. Obniżony został minimalny budżet projektu (kosztówkwalifikowalnych) dla średnich przedsiębiorców do 5 mln zł(wcześniej było to 10 mln zł)
  3. Dopuszczone zostało oparcie wdrożenia nowego produktu o wyniki zakupionych prac B+R (do tej pory musiały to być wyłącznie prace prowadzone samodzielnie lub zlecone przez Wnioskodawcę).

REGULAMIN KONKURSU ORAZ WARUNKI WSPARCIA DOSTĘPNE SĄ POD LINKIEM:

http://poir.parp.gov.pl/miasta-srednie-2018/dokumentacja-do-poddzialania-3-2-1-badania-na-rynek-i-nabor-2018-miasta-srednie

Pokaż okno Facebooka przy fokusie