Biuletyn Informacji Publicznej

Polish English French German Russian Spanish

Miasto Hrubieszów

Inwestycje planowane

 

 

Konkurs na przyznanie dotacji na „Przygotowanie Programów Rewitalizacji”

W listopadzie Zarząd Województwa ogłosi konkurs, w którym o dotacje będą mogły ubiegać się gminy miejskie i miejsko-wiejskie z województwa lubelskiego. Otrzymane środki pomogą im w przygotowaniu lub aktualizacji lokalnych programów rewitalizacji. Posiadanie tego dokumentu jest niezbędne w ubieganiu się o środki z funduszy europejskich na rewitalizację, m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Gmina Miejska Hrubieszów złożyła wniosek na przyznanie dotacji.

 

Totem multimedialny - informacyjny

 Zostanie zainstalowany totem multimedialny z ekranem LCD,  służące do wyświetlania często zmieniających się treści na ekranie. Sposób emisji informacji odbywać się będzie za pośrednictwem urządzeń cyfrowych, wyświetlających dynamiczny obraz w postaci filmów, animacji, zmieniających się grafik, tekstu, różnorodnych treści dostarczanych do urządzenia.

Urządzenia będzie stabilne, przyjazne, posiadające odpowiednio dobraną wysokość (niemal 2m), by odznaczać się w tłumie ludzi, a jednocześnie nie tworzyć komunikacyjnej bariery.
Dzięki tym wszystkim cechom Totem LCD, będzie spełniał rolę informatora dla turystów, źródła informacji dla mieszkańców oraz tablicy ogłoszeń z przekazem w nowoczesnej formie.

Pokaż okno Facebooka przy fokusie