Biuletyn Informacji Publicznej

Polish English French German Russian Spanish

Miasto Hrubieszów

Efekty dobrej współpracy miasta i powiatu

Na marcowej sesji Rada Miejska w Hrubieszowie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hrubieszowskiemu na realizację zadań w zakresie remontu dróg powiatowych na terenie Miasta. 

Zgodnie z uchwałą dotacja celowa ze środków budżetu Miasta na rok 2019 w wysokości 325 000,00 zł zostanie przeznaczona na:
1) remont ulicy Ciesielczuka w Hrubieszowie (odcinek od ul. Kilińskiego do mostu wraz z przebudową chodnika)
2) remont parkingu przy ulicy Ciesielczuka w Hrubieszowie (na terenie boiska treningowego HOSiR)
3) remont ulicy Ludnej w Hrubieszowie (bez mostu, odcinek od skrzyżowania z sygnalizacją świetlną do ul. Targowej)
4) remont ulicy Targowej w Hrubieszowie (od skrzyżowania z ul. Ludną do ul. Kruczej).

W dniu 14 maja br. Burmistrz Miasta Marta Majewska, działając w imieniu Gminy Miejskiej Hrubieszów, podpisała z Powiatem Hrubieszowskim szczegółową umowę w tym zakresie. Termin realizacji zadań ustalono do 31 października 2019 r.

Podjęte działania są wymownym przykładem otwarcia nowego rozdziału we współpracy miasta i powiatu oraz dobrze rokują na przyszłość, tym bardziej, że dróg powiatowych, które położone są w mieście i wymagają interwencji jest bardzo dużo.

 

Pokaż okno Facebooka przy fokusie