Biuletyn Informacji Publicznej

Polish English French German Russian Spanish

Miasto Hrubieszów

Budowa 9 miejsc rekreacji na terenie miasta.

Trwa realizacja projektu dofinansowanego w ramach PROW, dot. budowy 9 miejsc rekreacji na terenie naszego miasta. Inwestorem jest Gmina Miejska Hrubieszów, a Wykonawcą P.W. ALLBUD Sp. z o.o. Wartość inwestycji 1 396 440 zł, w tym 590 746 zł stanowi dotacja ze środków UE. Planowany termin zakończenia robót 30 listopada 2018 r.

 

Pokaż okno Facebooka przy fokusie