Urząd Miasta

Siedziba: ul. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1
22-500 Hrubieszów
TERYT: 0604011
Telefon: 84 696 25 04     84 696 28 08
84 696 23 80     84 696 23 82
84 696 28 29     84 696 25 32
Faks: 84 696 25 04 wew. 30
Adres email:
Strony www: umhrubieszow.bip.lubelskie.pl
www.miasto.hrubieszow.pl
Adres skrzynki ePUAP /5ygqup835c/skrytka
Numer REGON: Gmina Miejska: 950368888
Urząd Miasta : 000524074
Numer NIP: Gmina Miejska: 919-10-59-278 (dane do faktury)
Urząd Miasta: 919-18-25-904
 Konto bankowe: Bank PEKAO S.A.
89 1240 2829 1111 0000 4027 0241

 

Godziny pracy i przyjęć interesantów Urzędu Miasta Hrubieszów

Poniedziałek – Piątek godz. 730 - 1530
Dzień przyjęć interesantów: wtorek godz. 800 - 1500

Dyżur telefoniczny w sprawie sporządzenia aktu zgonu w soboty godz. 1100 - 1400 tel. 511 813 627

 

 

WYDZIAŁY:

 


     
    Formularz kontaktowy Załatwianie spraw w urzędzie drogą elektroniczną

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miasta Hrubieszów

Aby można było złożyć wniosek w formie elektronicznej do do Urzędu Miasta Hrubieszów (wypełnić formularz umożliwiający złożenie wniosku) konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne. Jeśli chcesz założyć konto kliknij TUTAJ. Instrukcje użytkowania platformy ePUAP znajdują się dostępne są na platformie ePUAP.

WSZELKIE PODANIA, WNIOSKI ITP. PRZESŁANE NA INNE ADRESY POCZTY ELEKTRONICZNEJ NIŻ ADRES ELEKTRONICZNEJ SKRZYNKI PODAWCZEJ BĘDĄ POZOSTAWIONE BEZ ROZPATRZENIA z wyjątkiem skarg i wniosków oraz wniosków o udostępnienie informacji publicznej, które mogą być składane także na adres e-mail: miasto@hrubieszow.pl (zaznaczamy jednak, iż po przesłaniu wniosku na ten adres nadawca nie otrzyma urzędowego poświadczenia odbioru).
 
Wszystkie dokumenty elektroniczne przesłane na ELEKTRONICZNĄ SKRZYNKĘ PODAWCZĄ muszą zostać opatrzone (podpisane) ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes (za wyjątkiem wniosku o udostępnienie informacji publicznej, który nie musi być podpisany) lub profilem zaufanym ePUAP. Do wniosków możliwe jest dołączenie załączników.

Uwagi:
1. Akceptowalne formaty załączników to:
a) DOC, RTF, ODT

b) XLS, ODS
c) CSV
d) TXT
e) GIF, TIF, BMP, JPG
f) PDF
g) ZIP
2. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
3. dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

drukuj