Wojsko Polskie w Hrubieszowie

Jednostka Wojskowa Nr 4055

ul. Dwernickiego 4

22-500 Hrubieszów

 

Sekretariat: tel.: (0-84) 697 53 00; fax: (0-84) 697 53 29

Oficer Dyżurny tel.: (0-84) 697 52 24; fax: (0-84) 697 53 30

Oficer prasowy: tel.: (84) 697 52 06; kom. 501 502 195

 

Jednostka wojskowa obecnie stacjonująca w Hrubieszowie została powołana Decyzją Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z dnia 25 maja 1994 roku o sformowaniu pułku rozpoznawczego. Powstała na bazie 8. Ośrodka Materiałowego w Hrubieszowie. Decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 06.05.1996r. pułk otrzymał zaszczytne miano HRUBIESZOWSKI, przejął tradycje 2 pułku straży przedniej i 2-gich pułków strzelców konnych okresu 1789 – 1944, w tym 2 pułku strzelców konnych, który stacjonował w Garnizonie Hrubieszów w latach 1921-1939. Patronem jednostki jest mjr Henryk Dobrzański „HUBAL”, który to służył w latach 1934-1936 w 2psk na stanowisku kwatermistrza pułku.

 

2 Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala" obecnie podlega pod Dowództwo Wojsk Lądowych. Pułk posiada w swojej strukturze 6 kompanii bojowych na wyposażeniu których znajduje się sprzęt typu HMMWV i QUAD oraz BRDM-2. Oprócz szkolenia taktycznego i specjalistycznego żołnierze realizują również szkolenie spadochronowe.

 

W strukturze pułku znajdują się również dwa pododdziały zabezpieczenia: dowodzenia i logistyczny zabezpieczające łączność i bieżące funkcjonowanie jednostki. Ponadto, realizowane jest zabezpieczenie medyczne na bazie Izby Chorych.

 

drukuj